On Your Mark (credits)

From GhibliWiki
Jump to: navigation, search

A Real Cast, Inc. Production

Staff credits

Original Idea, Screenplay, Director: Hayao Miyazaki

On Your Mark Lyrics: Ryou Hiyama

Music: Ryou Hiyama

Arrangement: Hirosuke Sawachika

Vocals: Chage & Aska (Pony Canyon)

Animation Director: Masashi Andou

Key Animation: Shinji Ohtsuka, Toshio Kawaguchi, Fumiko Moritomo, Hideaki Yoshio, Masaru Matsuse, Houkou Ishii Masako Shinohara, Ken'ichi Konishi, Takeshi Imamura, Takehiro Noda, Masaaki Endou, Yoshiyuki Shinohara, Ken'ichi Yoshida, Shinsaku Sasaki, Ken'ichi Yamada

In-Between Checkers:

Hitomi Kanno, Hiroyuki Inoue, Rie Nakagome, Masaya Saitou

In-Between Animation:

Akiko Teshima, Tomoko Shibata, Kazuyoshi Onoda, Kuri Sawa, Hideshi Yamamori, Koujirou Tsuraoka, Alexandra Weihrauch, Seiko Higashi, Kiyoko Makita, Komasa, Emiko Iwayanagi, Mayumi Yamamoto

Telecom Animation Film:

Yumiko Kitajima, Katsutoshi Makamura, Misuzu Kurata, Asakiko Suzuki, Mariko Matsuo, Tomomi Yokoyama, Yukari Yamaura, Youko Nagashima, Keiko Tomizawa, Rie Kondou, Keiko Watanabe, Mayumi Ohmura, Eriko Shibata, Ikuo Kuwana, Mariko Suzuki, Hana Kikuchi, Sumie Nishido, Hisako Matsuda, Houko Sakano, Shinobu Tsunegi

Produced in Cooperation with: Anime Torotoro, Oh Productions, Studio Cockpit, Studio Takuranke

Art Director: Youji Takeshige

Backgrounds: Kazuo Oga, Kyouko Naganawa, Sayaka Hirabara, Naochika Tanaka, Naomi Kasugai, Kaichi Fukudome, Akira Yamagawa, Ryouko Ina

Special Effects: Shigeru Tanifuji, Tomosa Hashizume, Masahiro Murakami

Character Color Design: Michiyo Yasuda

Finish Animation Inspector: Masatoshi Iseki

Finish Animation: Naomi Mori, Satoru Taguchi, Kanako Moriya, Yuriko Katayama, Naomi Atsuta, Kyoto Animation, Studio Robin, Miyazaki Animation, Studio Pierrot, Fukuoka, Studio Ado, Trace Studio M, Studio OZ

Color Assignment: Kouko Suzuki

Director of Photography: Atsushi Okui

Photography: Junji Yubata, Wataru Takahashi, Tamaki Furushiro

CG Production: Links Corporation, Hideki Nakano, Keiichi Abe, Mitsunori Katamichi, Toshio Saitou

Music Director: Naoko Asanashi

Music Arrangement: Teruhiko Ohno

Recorded at Aoi Studio

Sound Production: Studio Moon, Kazuki Inagi, Yasuyoshi Imai

SR-D Re-Recording: Noboru Nishio, Kouji Abe

Editor: Takeshi Seyama

Assistant Editors: Tsuneko Mizuta, Kei Uchida

Assistant Director: Satoshi Aritomi

Production Chief: Shunji Kawabata

Production Desk: Chiaki Tanaka, Tomoaki Nishodou

Production Progress: Kouji Ohtsuka, Minako Nagasawa

Production Managers: Tamami Yamamoto, Naomi Yamada

Film Developing:IMAGICA

Produced by: Studio Ghibli

Producer: Toshio Suzuki