[Nausicaa.Net] The Hayao Miyazaki Web

||  Main  |  Mailing List  |  Films  |  Search  |  Ghiblink  |  Feedback  ||
 
 
[OPP mainpage]
Omoide Poroporo
(Only Yesterday)
 
 

 

Credits

Opening Credits

Production:
 Yasuyoshi Tokuma
 Yoshio Sasaki
 Ritsuo Isobe

Planning:
 Tatsumi Yamashita
 Hideo Ogata
 Shigeharu Shiba

Original Story:
 Hotaru Okamoto
 Yuuko Tone
  (Tokuma Shoten, Seirindou Shoten)

Voices:
 Miki Imai
 Toshirou Yanagiba
 Youko Honna

Music: Katsu Hoshi
Theme song: "The Rose"
Original music and lyrics: Amanda McBroom
Japanese translated lyrics: Isao Takahata
Arrangement: Katsu Hoshi
Vocal: Harumi Miyako
(Single: Columbia Japan / Soundtrack: Tokuma Japan)

Character design: Yoshifumi Kondou
Visual design, Storyboards: Yoshiyuki Momose
Background Art Director: Kazuo Oga
[Character] Color Design: Michiyo Yasuda

Supervising Animators:
 Yoshifumi Kondou
 Katsuya Kondou
 Yoshiharu Satou
Key Animation:
 Shinji Ootsuka
 Masako Shinohara
 Kuniyuki Ishii
 Noriko Moritomo

 Ai Kagawa
 Masaaki Endou
 Makiko Nigi
 Atsuko Ootani
 Hiroshi Shimizu
 Sachiko Sugino
 Akiyoshi Hane

 Hiroomi Yamakawa
 Natsuyo Yasuda
 Mitsuo Iso
 Masahiro Neriki
 Shinji Morohashi
 Junko Ikeda
 Shinya Oodaira
 Osamu Tanabe
 Masahiro Maeda

Animation Check:
 Yasuko Tachiki
 Hitomi Tateno
 Rie Nakagome
Inbetweeners:
 Akiko Teshima
 Kazumi Okabe
 Sumie Nishido
 Takao Maki

Art Direction: Kazuo Oga
Art Assistant: Katsu Hisamura
Backgrounds:
 Akira Yamakawa
 Kiyomi Oota
 Naoya Tanaka
 Kyouko Naganawa
 Youji Takeshige
 Naoko Sakimoto

Finish Check:
 Yuriko Katayama
 Teruyo Tateyama
 Ikuyo Kimura
 Yuki Hisada
 Noriko Ogawa
Director of Photography: Hisao Shiraishi

Editing: Takeshi Seyama

Sound Recording: Naoko Asari
Modulation: Shuuji Inoue
Effects: Michihiro Itou
Director's assistant: Norihiko Sudou
Production manager: Nozomu Takahashi
Production desk: Toshiyuki Kawabata

[seisaku]: Tooru Hara
[purodyuusaa]: Toshio Suzuki

[seisaku purodyuusaa]: Hayao Miyazaki

Director: Isao Takahata

[Blue Ribbon Icon] This page is brought to you by Team Ghiblink.