[Nausicaa.Net] The Hayao Miyazaki Web

||  Main  |  Mailing List  |  Films  |  Search  |  Ghiblink  |  Feedback  ||
 
 
[Princess Mononoke mainpage]
Mononoke Hime
(Princess Mononoke)
 
 

 

Credits

||  Japanese Staff  |  English Staff  |  Casts (All Languages)  ||
Also see: Film Information

 

Staff Credits, Original Japanese Version

Romanized names & titles according to Miramax's book
Also available: credits listed in Japanese

 
Chief Executive Producer :
 Yasuyoshi Tokuma    
Executive Producers :
 Seiichiro Ujiie  Yutaka Narita  
Original Story & Screenplay :
 Hayao Miyazaki    
Music :
 Joe Hisaishi    
Theme Song :
 "Mononoke Hime"    
   Lyrics:
 Hayao Miyazaki  
   Composition:
 Joe Hisaishi  
   Music Arrangement:
 Joe Hisaishi  
   Performance:
 Yoshikazu Mera  
     (Tokuma Japan Communications)
Supervising Animators :
 Masashi Ando    
   Kitaro Kosaka  Yoshifumi Kondo  
Key Animation :
 Shinji Otsuka  Masako Shinohara  Noriko Moritomo
   Megumi Kagawa  Kenichi Konishi  Masaaki Endo
   Hiroshi Shimizu  Tsutomu Awada  HIroko Minowa
   Michio Mihara  Atsuko Otani  Takeshi Inamura
   Hideaki Yoshio  Makiko Futaki  Kenichi Yamada
   Shinsaku Sasaki  Eiji Yamamori  Kenichi Yoshida
   Masaru Matsuse  Ikuo Kuwana  Mariko Matsuo
   Toshio Kawaguchi  Takehiro Noda  Sachiko Sugino
   Katsuya Kondo  Yoshinori Kanada  
   Telecom Animation Film  
   Atsuko Tanaka    
Animation Check :
 Hitomi Tateno    
   Katsutoshi Nakamura  Masaya Saito  Rie Nakagome
   Kazuyoshi Onoda    
Inbetween / Clean-up Animation :
 Akiko Teshima  Mayumi Omura  Yumiko Kitajima
   Reiko Mano  Masako Sakano  Kazuko Shibata
   Misuzu Kurata  Kuri Sawa  Makiko Suzuki
   Mariko Suziki  Hana Kikuchi  Kojiro Turuoka
   Atsushi Tamura  Minori Noguchi  Kaori Fujii
   Hiromasa Yonebayashi  Hisako Yaji  Tamami Yamada
   Manabu Kawada  Yukie Sako  Alexandra Weihrauch
   David Encinas    
   Seiko Azuma  Yukari Yamaura  Sumie Nishido
   Kiyoko Makita  Keiko Tomizawa  Komasa
   Yayoi Toki  Eriko Shibata  Yoko Nagashima
   Ritsuko Shiina  Emiko Iwayanagi  Maya Fujimori
   Rie Kondo  Shinobu Tuneki  Hiromi Nishikawa
   Keiko Watanabe  Kumiko Tanihira  Morihiko Yano
   Hiromi Furuya  Akihiko Adachi  Mayumi Yamamoto
   Daisuke Nakayama  Masae Tanabe  Rie Niidome
   Atsuko Matsushita  Kumiko Ota  Rie Shimizu
   Yoshie Hayashi  Sachiko Kobayashi  Hiroko Tetsuka
   Chiharu Haraguchi    
   Telecom Animation Film:-  
   Natsuko Iimori  Natsuko Watanabe  Mayu Yazawa
   Yoko Toju  Keiko Nakaji  Shinobu Mori
   Noriko Odaka  Mineko Ueda  Shin Itagaki
   Hiroko Yasutome  Masae Tomino  Miyoko Shikibu
   Keiko Yozawa  Kazuko Hirai  Masayo Fujikura
   Akihiko Uda    
Supporting Animation Studios :
 Anime Torotoro  Oh production  Studio Cockpit
   Studio Takuranke  Group Donguri  
Art Direction :
 Nizo Yamamoto  Naoya Tanaka  Yoji Takeshige
   Satoshi Kuroda    
   Kazuo Oga    
Background :
 Noboru Yoshida  Naomi Kasugai  Kyoko Naganawa
   Hisae Saito  Ryoko Ina  Sayaka Hirahara
   Sadayuki Arai  Kiyomi Ota  Junichi Taniguchi
   Masako Osada  Hiroaki Sasaki  Seiki Tamura
Special Art Effects :
 Yoshikazu Fukutome    
Special Effects :
 Kaoru Tanifuji    
   Tomoji Hashizume  Masahiro Murakami  Toyohiko Sakakibara
   Kumiko Taniguchi    
Color Design :
 Michiyo Yasuda    
Color Key :
 Masayo Iseki  Naomi Mori  Kanako Moriya
Ink and Paint :
 Akiko Ono  Naomi Atsuta  Fumiko Oda
   Yukie Nomura  Kazuko Yamada  Eiichi Suzuki
   Yuriko Katayama    
   Studio Killy:-    
   Toshiko Iwakiri  Naomi Takahashi  Chiemi Miyamoto
   Mariko Shimizu  Chiyomi Morisawa  Nobuko Watanabe
   Kazuhiro Hirabayashi  Kaori Yajima  Kaori Ishikawa
   Hiromi Tsuchiya  Yuriko Kudo  Chie Harai
   Atsushi Kodama  Kazue Urayama  Fumiko Taira
   Kimiko Hatano  Shizuka Ishiguro  Miyoko Yoshida
   Sayuri Takagi  Keiko Goto  Masako Osumi
   Keiko Sasaki  Kazuko Tsunoda  Kaoru Nakagama
   Trace-machine  Tatsumi Yukiwaki  
   IM Studio:-    
   Michiyo Iseda  Mito Ozaki  Hisashi Nabetani
   Yoriko Asai  Toyomi Nishimura  Kaoru Morita
   Kaori Anmi  Kazumi Ouchi  Yumiko Kimura
   Tomomi Tenma  Keiko Sato  Sigeko Akanuma
   Kinuyo Maehara  Sachiko Funasaki  Tae Tochihara
   Kazuo Kobayashi    
   Trace Studio M:-    
   Naomi Anzai  Akiko Aihara  Wakako Sugiyama
   Junko Kanauchi  Reiko Daigo  Emiko Motohashi
   Megumi Matsuo  Hiroko Otsuk  
   Toei Animation:-    
   Kazuko Kurosawa  Kimiyo Okunichi  Sonoe Sakano
   Mihoko Irie  Yoshiko Igarashi  Sumiko Furuya
   Kiyomi Fujihashi  Tomoko Totsuka  
   Telecom Animation Film:-  
   Tomoko Yamamoto  Mari Hitokurai  Sayuri Nagashima
   Makiko Ota  Eriko Ishikawa  Yoshimi Nishiwaki
   Junko Miyakawa  Junko Nagaoka  
   Studio OM Aomori Works  Anime House
   Hadashi Pro  Peacock  Monsieur Onion
   Studio OZ  Studio Ad  
Technical Cooperation :
 Mamoru Murao    
   Naigai Carbon Ink    
   Stac:-  Yoshiro Saito  
   Taiyo Shikisai:-  Shigeharu Kitamura  
   Chromacolour International Ltd.:-  Roy Evans
Digital Ink and Paint :
 Hiroaki Ishii  Makiko Sato  Akira Sugino
   Keiichiro Hattori    
   Takahashi Production/T2 Studio:-  
   Kanako Takahashi  Megumi Ishido  Yuki Murata
   Yumiko Shimoe  Yukiko Kakita  
   D.R Movie  T & V  
Computer Graphics :
 Yoshinori Sugano  Yoshiyuki Momose  Mitsunori Kataama
   Masafumi Inoue    
Camara Supervisor :
 Atsushi Okui    
Camara Operators :
 Junji Yabuta  Wataru Takahashi  Tamaki Kojo
Audio Recording :
 Omnibus Promotion    
Audio Director :
 Kazuhiro Wakabayashi    
Assistant Audio Director :
 Kei Mayama    
Recording & Sound Mixing :
 Shuji Inoue    
Recording Assistant :
 Masahiro Fukuhara    
Sound Mixing Assistants :
 Tsutomu Asakura  Tsukuru Takagi  (Tokyo T.V. Center)
   Makoto Uchida  (Omnibus Promotion)  
Sound Effects Production :
 Sound Ring    
Sound Effects :
 Muchihiro Ito    
Sound Effects Assistant :
 Takahisa Ishino    
Sound Effects Production Support :
 VOX:-    
   Kazuhiko Ikai  Motoi Watanabe  Shigeru Tokida
Sound Effects Compilation Support :
 Aichi-ken Horai-cho:-  Takao Kato  
   Tokyo Kita-ku Archery League  
   Masamune Kogei:-  Tsunahiro Yamamura  
Music Production :
 Wonder City:-    
   Yukio Yamashita  Toru Takigawa  
   Studio Ghibli:-    
   Kazumi Inaki    
Music Mixing :
 Masayoshi Okawa  Makoto Morimoto  
Music Performance :
 Tokyo City Philharmonic Orchestra  
   Piano Player:
 Joe Hisaishi  
Conductor :
 Hiroshi Kumagai    
Soundtrack CD Production :
 Tokuma Japan Communications:-  
   Tomoko Okada    
Recording Studios :
 Music Recording:
 Wonder Station:-  
     Hiroya Ishihara  
     Avaco Creative Studio:-
     Kenji Furukawa  
   Dialogue Recording:
 MIT Studio:-  
     Tatsuya Ikeba  Rie Nishijima
     Yuki Yasoshima  
     Avaco Creative Studio:-
     Mitsuharu Kanei  Nobutaka Hirooka
   Recording & Mixing:
 Tokyo T.V. Center  
Optical Recording :
 Futoshi Ueda    
Digital Optical Recording :
 Noboru Nishio    
Titles :
 Kaoru Mano  Yukari Yoshida  (Malin Post)
Editing :
 Takeshi Seyama    
Editing Assistants :
 Kyoko Mizuta  Megumi Uchida  Mako Tamura
Assistant to the Director :
 Hiroyuki Ito    
Additional Assistants to the Director :
 Koji Aritomi  Masakatsu Ishizone  
Production Manager :
 Toshiyuki Kawabata    
Production Desk :
 Kazuyoshi Tanaka  Tomoaki Nishigiri  
Production Assistants :
 Koji Otsuka  Kenji Imura  Kenichiro Suzuki
Production Administration :
 Shinsuke Nonaka  Yuichiro Mochizuki  
Public Relations :
 Tamami Yamamoto  Minako Nagasawa  
Merchandising Development :
 Tomomi Imai  Koichi Asano  
Internet Coordinator :
 Noriko Ishimitsu    
Assistant to the Producer :
 Takahiro Yonezawa    
Publishing Development :
 Yukari Tai    
Advertising Producer :
 Masaru Yabe    
   Toho:-    
   Shigeto Arai  Yusuke Tomoda  
   Major:-    
   Morikazu Wakizaka  Naoto Okamura  Masaru Tsuchiya
   Michiyo Koyanagi  Fumiyo Sasada  Chihiro Tsukue
   Nozomi Fukuda  Mariko Kato  
   Mieko Hara  Mika Watanabe  
 Special Media Advisor:
 Masaya Tokuyama  
Film Preview Production :
 Gal Enterprise:-    
   Keiichi Itagaki  Hiroko Hanamoto  
Overseas Promotion :
 Stephen M. Alpert  Haruyo Moriyoshi  Keiji Hamada
Princess Mononoke Production Committee :
 Tokuma Shoten:-    
   Tsutomu Otsuka  Minoru Muroi  Noboru Tsukahara
   Junko Ito    
   Nippon Television Network:-  
   Seiji Urushido  Nobuhisa Sakata  Hidehiko Takei
   Kazuaki Ito  Yoshiko Nagasaki  Sue Fujimoto
   Kako Nomoto  Daisuke Kadoya  Tomoko Kamiya
   Dentsu:-    
   Mitsuyoshi Katsurada  Takaya Noda  Shozo Katsuta
   Noritoshi Aoyagi  Ryoichi Fukuyama  Yushin Soga
   Studio Ghibli:-    
   Shigeru Kobayashi  Shokichi Arai  Akio Ichimura
   Tomoki Horaguchi  Shogo Komagata  Eiko Fujitsu
Associate Producer :
 Seiji Okuda    
Special Media Support :
 The Yomiuri Shimbun    
Film Developing :
 Imagica    
   Timing:
 Hiroaki Hirabayashi  
   Optical:
 Masaharu Sekiguchi  
   Digital Film I/O:
 Hideo Tsuji  
   DOLBY  (in selected theaters)  
 Technical Cooperation:
 Mikio Mori  
     Continental Far East Inc
Production :
 Studio Ghibli    
Producer :
 Toshio Suzuki    
Director :
 Hayao Miyazaki    

 


   Index   

Staff Credits, English Version
 
Screenplay :   Hayao Miyazaki with English adaptation by Neil Gaiman
Voice Casting and Direction :   Jack Fletcher
Executive Producers :   Bob Weinstein   Harvey Weinstein   Scott Martin
    Yasuyoshi Tokuma
Production Companies :   Miramax Films   Tokuma Shoten   Nippon Television Network
    Dentsu   Studio Ghibli

 


   Index   

Casts

Japanese Voices

Romanized names according to Miramax's book
Also available: credits listed in Japanese

Ashitaka:  Yoji Matsuda
San:  Yuriko Ishida
 
Eboshi Gozen:  Yuko Tanaka
Jiko Bou:  Kaoru Kobayashi
 
Kouroku:  Masahiko Nishimura
Gonza:  Tsunehiko Kamijo
Toki:  Sumi Shimamoto
Wolf:  Tetsu Watanabe
Tatari-gami:  Makoto Sato
Ushikai:  Akira Nagoya
 
Moro no Kimi:  Akihiro Miwa
 
Hii-sama:  Mitsuko Mori
 
Okkotonushi:  Hisaya Morishige
 
Kei Iinuma  Akira Sakamoto
Kimihiro Reizei  Michiko Yamamoto
Yoshimasa Kondo  Daikichi Sugawara
 
Shiro Saito  Keiko Tsukamoto
Akio Nakamura  Kazue Sugiura
Shinji Tokumaru  Yayoi Kazuki
Ikuko Yamamoto   
 
Kiho Iinuma  Takashi Matsuyama
Shigeto Ho  Shigenobu Miyake
Hiroki Ochi  Katsutoshi Nagura
Masahiko Seno  Kenji Tashiro
Kota Fukazawa  Kazuya Kobayashi
Takehiro Matsuda  Tomikazu Kuwabara
Fumio Ukibe  Shinichi Watanabe
Nobuhisa Okazaki  Akihiko Tonosaki
Nobuyoshi Harada  Daigo Fukunaga
Yoshiaki Arai  Ryota Ono
Eiji Kato  Tetsuo Omi
Yoshiaki Masuda  Kinu Yoshimi
Fumi Kakuta  Kazuyo Murata
Akiko Yoshioka  Shinobu Sakashita
Eriko Ando  Saori Takatsuki
Yuko Kashima  Riri Tajima
Miyuki Nikaido  Takako Fuji
Kazuyo Uekusa  Naoya Fujimaki
 
(Filmography information in Japanese Movie Database)


English Voices

Ashitaka:   Billy Crudup
San:   Claire Danes
Lady Eboshi:   Minnie Driver
Jigo:   Billy Bob Thornton
Moro, the Wolf:   Gillian Anderson
Toki:   Jada Pinkett-Smith
Gonza:   John Di Maggio
Kohroku:   John DeMita
Okkoto:   Keith David

French Voices

Ashitaka:   Cédric Dumont
San:   Virginie Mery
Lady Eboshi:   Micky Sebastian
Gonza:   François Siener
Jigo:   André Chaumeau
Okkotonuchi:   Saïd Amadis
Toki:   Adèle Carasso
Wise Woman:   Jacqueline Danno
Kohroku:   Jérôme Pauwels
Moro:   Catherine Sola

Italian Voices

Ashitaka:   Alessandro Quarta
San:   Laura Lenghi
Lady Eboshi:   Alessandra Cassioli
Gonza:   Paolo Buglioni
Kohroku:   Mino Caprio

German Voices

Ashitaka:   Alexander Brem
San:   Stefanie Beba
Lady Eboshi:   Marietta Meade
Jigo:   Morgens von Gadow
Gonza:   Holger Schwiers
Okkoto:   Jochen Striebeck

Korean Voices

Ashitaka:   Gim Young-Sun
San:   Jung Mi-Sook
Eboshi:   Gang Hee-Sun
Jico Bou:   Noe Min
Gonza / Okkotonushi:   Bak Ji-Hun
Moro:   Jang Gwang
Toki:   Yun Mi-Na
Kouroku:   Lee In-Sung
Hii-sama:   Choi Mun-Za


   Index   


[Blue Ribbon Icon] This page is brought to you by Team Ghiblink.